XXX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O WAWELSKIEGO SMOKA

Finał Grand Prix Polski Senior
.

REGULAMIN TURNIEJU PTT


REGULAMIN TURNIEJU PTT 1. Nazwa Turnieju XXX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O WAWELSKIEGO

SMOKA – Finał Grand Prix Polski Senior


 1. Organizator turnieju KTT FANTAZJA, PTT Okręg Małopolski

 2. Współorganizator Małopolska Fundacja Taneczna SALTATIO


 1. Termin 10 listopada 2018 r.


 1. Miejsce Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA ul. Kolna 2 w Krakowie


 1. Wymiary parkietu 14 m x 22 m


 1. Kierownik turnieju: nazwisko i imię, kontakt: Małgorzata Igielska tel. 507 011 717


 1. Charakter turnieju: Indywidualny, PREMIUM, , ogólnopolski,


 1. TURNIEJ ROZGRYWANY JEST ZGODNIE Z PRZEPISAMI PTT.


 1. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT oraz zgodą na udostępnianie wizerunku


Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:


a/ Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.

b/ Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku uczestników turnieju jest Okręg Małopolski Polskiego Towarzystwa Tanecznego, 31-566 Kraków ul. Ofiar Dąbia 4.

c/ Dane osobowe, w tym wizerunek będzie przetwarzany w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora turnieju, będącego Administratorem danych, na portalu Facebook, w mediach i w materiałach promujących turniej. Odbiorcą danych będą również instytucje współpracujące z Organizatorem w zakresie realizacji imprezy.

d/ Uczestnik turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym wizerunku oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.

e/ Uczestnik turnieju ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

f/ Dane osobowe uczestników turnieju, w tym wizerunek będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Zawodnicy - klasy taneczne / kat. wiekowe

PARY SPORTOWE: 12-13 F; E; 14-15 F; C pow. 15 F+E;

PARY SENIOR:

Grand Prix Polski Senior klasa OPEN PREMIUM

 • Senior I ST/LA

 • Senior II ST/LA

 • Senior III+IV ST/LA

Grand Prix Seniorów C klasa F+E+D+C Premium

 • Senior I ST/LA

 • Senior II ST/LA

 • Senior III+IV ST/LA

Grand Prix Seniorów E klasa F+E Premium

 • Senior I ST/LA

 • Senior II ST/LA

 • Senior III+IV ST/LA


Skład Komisji Sędziowskiej, w tym:

Nowak Maria Sędzia Główny niepunktujący Kraków

 1. Ryszard PIASTA Opole

 2. Marek TRZEMŻALSKI Gliwice

 3. Dariusz DRAGAN Kraków

 4. Janusz BIAŁY Kraków

 5. Adam BERKOWICZ Jasło

 6. Ewa Skoczeń-Citko Kraków

 7. Ireneusz SULEWSKI Warszawa

 8. Michał Skawiński Wrocław

 9. Paweł Szczęśniak Kraków

 10. Piotr Nawara Kraków

 11. Skład Komisji Skrutacyjnej

1. Artur Drąg Kraków

2. Maryla Kowalik Kraków

MUZYKA Jarosław Michałek Kraków


KONFERANSJER Ada Wantuch Kraków


NAGŁOŚNIENIE, OŚWIETLENIE

ARC MUSIC s.c. Artur Całka, Rafał Całka ZABRZE
 1. Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju może wziąć udział para, która ma opłacone składki na 2018 r.:


 • zostanie zgłoszona w terminie do dnia 07 listopada 2018 do godz. 24:00


 • wniesie opłatę startową w wysokości:

I BLOK (F,E,D,C) 25,00 zł./os za styl, 14-15 F+E 30,00 zł./os kombinacja

II i III BLOK FINAŁ GPP Seniorów 30,00 zł./os. za styl

Trenerzy wstęp bezpłatny.

 1. Cena biletów wstępu na jeden blok

20,00 zł. widzowie trybuny górne

25,00 zł. widzowie trybuny przy parkiecie

35,00 zł. miejsce przy stoliku

15,00 zł. bilet szkolny dzieci,

widzowie do 6 lat wstęp bezpłatny


Ceny biletów całodziennych na dwa bloki i więcej

30,00 zł. OPEN

20,00 zł. ulgowe OPEN

50,00 zł. miejsce przy stoliku OPEN

16. Dodatkowe informacje Organizatora

Bufet TAK

Opieka medyczna TAK

Stoisko z art. tanecznymi TAK

17. Nagrody puchary, dyplomy, medale, upominki, statuetki


18. Proponowany program turnieju


Ostateczny programu turnieju zostanie podany po zamknięciu list startowych do dnia

9 listopada (czwartek) do godz. 22:00Blok I

Blok II

Blok III

Kategorie, klasy

12-13 F; E; 14-15 F; C pow. 15 F+E

30+ F

40+ F

50+ F

30+ C GPS

40+ C GPS

50+ C GPS

30+ E GPS

40+ E GPS

50+ E GPS

30+ OPEN GPPS

40+ OPEN GPPS

50+ OPEN GPPS

Rejestracja par (godz.)

8:00-8:30

12:00-12:30

do 17:00

Próba parkietu (godz.)

8:30-9:15

12:30-13:15

17:00-17:45

Rozpoczęcie (godz.)

9:30

13:30

18:00

Zakończenie (godz.)

12:30

17:00

22:00


19. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.


Serdecznie zapaszamy


Maria Nowak, Małgorzata Igielska