XXX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O WAWELSKIEGO SMOKA

Finał Grand Prix Polski Senior
.

XXX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O WAWELSKIEGO

SMOKA

Finał Grand Prix Polski Senior


...


ORGANIZATORZY :

WSPÓŁORGANIZATORZY :

PATRONI MEDIALNI: